Stillingsannonse:

HR-rådgiver med hovedansvar innen personalforvaltning og lønnsrelaterte oppgaver – vikariat

Søknadsfrist: 26.juni 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Riksantikvaren

Stillingstittel: HR-rådgiver med hovedansvar innen personalforvaltning og lønnsrelaterte oppgaver

Søknadsfrist: FYLL INN

Ansettelsesform: Vikariat

Sted: Dronningens gate 13

Kontaktperson: Stian Wessel Johnsen

Telefon: 477 12 374

Seksjon for HR og drift består i dag av til sammen 7 medarbeidere. Seksjonen er en viktig bidragsyter til at Riksantikvaren som virksomhet når sine målsettinger ved å levere relevante tjenester på strategisk og operativt nivå innenfor områdene HR og drift. Et viktig ansvarsområde for HR er løpende personalforvaltning og lønnsrelaterte oppgaver. HR tilrettelegger også for og støtter ledere i rekruttering, arbeidsrett, HMS-arbeid, organisasjonsutvikling, medbestemmelse, lønnsforhandlinger, kompetanse- og lederutvikling mv.Vi ser etter deg som har et stort engasjement for HR området. Som HR-rådgiver vil du ha som hovedarbeidsområde operativ personalforvaltning og lønn. Riksantikvaren benytter lønnstjenester fra DFØ. Lønnsforberedelser og dialog med DFØ vil være en viktig del av jobben, 0g det er fordel om du har kjennskap til personalforvaltningssystemer, for eksempel SAP. Andre HR-relaterte oppgaver kan tilkomme.

Vikariatets varighet er fra 1.9.2022 - 1.6.2023 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre saksbehandling av lønns- og HR-administrative oppgaver
 • Registrering av lønnsdata i SAP
 • Oppfølging av tidsregistrering
 • Registrere og følge opp NAV-refusjoner
 • Bistand og rådgivning til ledere og ansatte.
 • Generelle saksbehandlings- og andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevant fagområde (HR eller administrasjon). Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God kompetanse innen personaladministrasjon og tilhørende lov- og avtaleverk i offentlig sektor
 • God kjennskap til verktøy for personaladministrasjon/lønnssystem (SAP eller tilsvarende)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Riksantikvaren har norsk som arbeidsspråk

Det er en fordel om du har erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Kjennskap til SAP / DFØ
 • Kunnskap innen Excel og generelt god IT-forståelse
 • Relevant erfaring fra HR-arbeid og personaladministrasjon

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og effektivt
 • Strategisk og operativ - evner å se både det store bildet og detaljer
 • Gode samarbeidsevner
 • Forstår virksomhetens behov og brukernes perspektiver

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som rådgiver fra kr. 563.900 – 626.100 pr år i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilkomme.

Andre opplysninger:Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)Vi oppfordrer deg som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Om arbeidsgiveren

Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling.

Det er for tiden om lag 140 ansatte hos Riksantikvaren

Powered by Labrador CMS