Stillingsannonse:

Administrativ koordinator i Regelrådets sekretariat

Søknadsfrist: 6.juli 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Regelrådet

Stillingstittel: Administrativ koordinator

Søknadsfrist: 6.juli 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Kartverksveien 21,

3511 Hønefoss

Kontaktperson: Dag Arne Aarnes

Telefon: 920 10 310

Regelrådet gir uttalelser og veiledning til departementer og direktorater ved forslag til nye lover og forskrifter som berører næringslivet. Regelrådets mandat som et selvstendig forvaltningsorgan gjør at rådets sekretariat selv tar hånd om de fleste administrative funksjoner som en statsetat normalt har. I Regelrådets sekretariat utlyses stilling som administrativ koordinator.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Generell kontoradministrasjon og bemanning av sekretariatet, herunder lønns- og økonomiarbeid i SAP og Unit4 ERP samt avtaleforvaltning og innkjøp.
 • Tilrettelegging, praktisk gjennomføring og oppfølging av rådsmøter og arrangementer.
 • Koordinere arbeid med presentasjoner og informasjonsmateriell.
 • Medansvar for publisering og innholdsproduksjon på nettside og i sosiale medier (Twitter og LinkedIn).
 • Dokument- og saksbehandling i Public360 og SharePoint.
 • Bistå som koordinator i ulike prosjekter.

KVALIFIKASJONER

 • Minimum 3-årig videregående skole, fagbrev eller tilsvarende.
 • Gjerne bachelorgrad innen administrasjon, økonomi eller HR-arbeid. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring fra tilsvarende rolle vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kunne besvare henvendelser på engelsk.
 • God kjennskap til Microsoft 365, spesielt Teams, Excel, Power Point og Word.
 • God kjennskap til SAP (lønn) og Unit4 ERP (regnskap).

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Initiativrik, effektiv og ansvarsfull.
 • Positiv, serviceinnstilt med gode samarbeidsevner.
 • Kan ta tak og gjennomføre.
 • Strukturert og nøyaktig.
 • Fleksibel og har evne til å håndtere mange og varierte arbeidsoppgaver.

VI TILBYR

 • Fast stilling
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) i lønnsspenn fra kr. 456 800 (ltr. 48) til 544 400 (ltr. 59) etter kvalifikasjoner.
 • Du får en nøkkelrolle i sekretariatet med mange og varierte oppgaver.
 • Rause og engasjerte kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid.
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse.
 • Hjemmekontorløsninger
 • Trening i arbeidstiden

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for oss å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Om arbeidsgiveren

Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet skal veilede departementer og direktorater, samt publisere uttalelser når nye forslag til lover og forskrifter sendes på høring. Regelrådets faste sekretariat har kontor samlokalisert med Kartverket i Hønefoss. Les mer om vårt arbeid på www.regelradet.no.

Powered by Labrador CMS