Stillingsannonse:

Blå Kors søker koordinator med helikopterperspektiv

Søknadsfrist: Snarest

Om stillingen

Arbeidsgiver: Blå Kors

Stillingstittel: koordinator med helikopterperspektiv

Søknadsfrist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

Sted: Norge, Viken, Fredrikstad

Kontaktperson: June Dahlman
Stillingstittel: HR-rådgiver

Telefon: june.dahlman@blaakors.no

Vi søker en koordinator med helikopterperspektiv!

Vi oppretter ny stilling i vår administrasjon og søker etter koordinator innen områdene personvern, kvalitetsutvikling/-sikring og IT til en 100% stilling.
Vi kan ønske deg velkommen til et spennende og ubyråkratisk miljø hvor vi leter etter muligheter, snur oss fort rundt, og har det gøy på jobb!

Innen området personvern, som også inkluderer informasjonssikkerhet,
blir du vår personvernkoordinator som vil jobbe rettet mot alle våre virksomheter og enheter. Innen kvalitetsarbeid og IT vil du i hovedsak jobbe rettet mot de samme, med unntak av våre to videregående skoler.

Vi ser etter deg med helikopterperspektivet, som evner å sørge for at arbeidsoppgaver og prosesser sluttføres, deg som har god struktur og evnen til å koordinere. I tillegg må du ha god systemforståelse og god fremstillingsevne.

Som ressursperson innen personvern og kvalitetsarbeid vil du bistå våre virksomheter og enheter med for eksempel risiko- og konsekvensanalyser, utarbeide og/eller kvalitetssikre våre rutiner samt bistå med opplæring.
Ansvaret for utførelsen av oppgavene er tillagt den enkelte virksomhet eller i den enkelte enhet.

Innen området IT vil du få et koordineringsansvar overfor eksterne leverandører og være vår superbruker på fellessystem.

Hvem er du?

 • Du er systematisk, målrettet og resultatorientert
 • Du er beslutningsdyktig og har evnen til å se muligheter og løsninger
 • Du holder deg oppdatert på lov- og avtaleverk
 • Du er selvgående, initiativrik, nysgjerrig og samfunnsengasjert
 • Du har evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 • Du har evnen til å jobbe i team og er en relasjonsbygger
 • Du er dyktig til å koordinere, inspirere og utvikle andre
 • Du er en motiverende og engasjert samarbeidspartner for kollegaer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning innen personvern, informasjonssikkerhet, kvalitetsarbeid eller IT. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring fra tilsvarende arbeid innen personvern og informasjonssikkerhet, og er dyktig til å sette personvern inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng
 • Du må kunne dokumentere god kjennskap til kravene i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter
 • Du har kunnskap om og erfaring fra kvalitetsarbeid
 • Du har erfaring fra arbeid med og/eller kjennskap til risikoanalyser, konsekvensvurderinger, revisjoner o.l.
 • Du har erfaring med, og god kunnskap i, bruk av IT-systemer og datateknologi
 • Du har evnen til å raskt sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og IT-system
 • Du har meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr en 100% fast stilling hos en solid og verdibasert arbeidsgiver med god struktur og en ubyråkratisk organisasjon. Vi er opptatt av at du skal være trygg i rollen din, hos oss vil du få god opplæring og støtte i din arbeidshverdag.
Alt skjer i et godt arbeidsmiljø med mye kompetanse og engasjement. Dette er en nyopprettet stilling, og vi ønsker å gå opp deler av løypen sammen med den som blir ansatt.

Stillingen rapporterer til HR Rådgiver og lønnes i henhold til avtale.
God pensjonsordning og mulighet for leie av firmahytte.

Vil du være med på laget? Vi håper du har lyst til å jobbe hos oss!

Søknad med CV sendes via www.jobbdirekte.no. Ved et eventuelt intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser. Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors verdisyn og diakonale oppgave.

Spørsmål om stillingen eller rekrutteringsprosessen kan sendes til:
HR Rådgiver June Dahlman på e-post june.dahlman@blaakors.no

Søknadsfrist: Snarest.
Søknadene blir behandlet fortløpende.

Var det ikke noe passet for deg akkurat nå?
På våre hjemmesider kan du legge inn en åpen søknad:
https://blaakors.no/ledige-stillinger/

Å jobbe hos en ideell organisasjon som Blå Kors Fredrikstad er meningsfylt, utfordrende og engasjerende. Vi har en lang og rik historie, samtidig er vi proaktive og ønsker å finne gode løsninger på sosiale utfordringer i dagens samfunn.

Blå Kors Fredrikstad er en arbeidsplass som er opptatt av faglighet og kvalitet,
vi har evne til å se muligheter, takhøyden er stor og arbeidsmiljøet er inkluderende.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag og for å hjelpe oss med å oppfylle våre verdier ønsker vi å styrke vår administrasjon med en koordinator med helikopterperspektiv.

Blå Kors Fredrikstad er en ideell organisasjon med lang og rik historie.
Vi har et viktige samfunnsoppdrag, er proaktive og bidrar til å finne gode løsninger på sosiale utfordringer i dagens samfunn.

Blå Kors Fredrikstad er en arbeidsgiver som er opptatt av utvikling og kvalitet,
er løsningsorientert, ser muligheter, har stor takhøyde og et inkluderende arbeidsmiljø. Å jobbe i Blå Kors Fredrikstad er meningsfylt, utfordrende og engasjerende.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal organisasjon. Verdiene våre, medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet, kommer til uttrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudene vi gir. I sentrum står det enkelte mennesket som gis mulighet til å utvikle egen styrke og øke sin livsmestring i samarbeid med ansatte i stiftelsens virksomheter.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av 11 virksomheter, hvorav 2 er heleide datterselskap. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon,
bo- og lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak og videregående skoler med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Blå Kors Fredrikstad har ca. 180 ansatte, i tillegg er det ca. 200 tidgivere engasjert som er en viktig ressurs i våre tilbud.

«Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

Powered by Labrador CMS