Stillingsannonse:

Dronning Mauds Minne - Høgskole for barnehagelærerutdanning søker seniorkonsulent HR

Søknadsfrist: 31.januar 2023

Om stillingen

Arbeidsgiver: Dronning Mauds Minne - Høgskole for barnehagelærerutdanning

Stillingstittel: Seniorkonsulent HR

Søknadsfrist: 31.januar 2023

Ansettelsesform: Fast

Sted: Trondheim

Kontaktperson: Geir Inge Lien

Telefon: 90687112

Er du interessert i undervisning og forskning?

Generelt om stillingen
DMMH søker seniorkonsulent med arbeidsområde innenfor personalforvaltning, rekruttering og lokal organisasjonsutvikling.

Andre oppgaver som inngår i stillingen er arbeid med likestilling, mangfold og inkludering. Oppgaver innen personvern og GDPR kan bli aktuelt for stillingen, inklusive rollen som personvernansvarlig. Her vil det kunne legges til rette for opplæring innen området.

I stillingen vil du jobbe tett med ledelsen ved høyskolen, kollegaene dine i administrasjonen, og du vil ellers være en sentral ressursperson for våre ansatte.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Saksbehandling innen personalforvaltning - og personaladministrasjon i henhold til lov- og avtaleverk
 • Utføre daglige driftsoppgaver i henhold til de prosesser og rutiner som gjelder
 • Rekrutteringsprosesser og rekrutteringsstøtte
 • Oppfølging av sykefravær
 • Oppfølging av nyansatte i nært samarbeid med ledelse
 • Lederstøtte og rådgiving i personalsaker

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves utdanning på minimum bachelornivå innen HR.
 • Erfaring med HR- og personalarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillings- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med saksbehandling og utredningsarbeid

Vi ønsker videre at du har:

 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra selvstendig arbeid for offentlig forvaltning
 • Erfaring med arbeid innen personvern og GDPR.

Personlige egenskaper

 • Må kunne håndtere mange ulike saker samtidig, samt takle et høyt arbeidstempo godt
 • Være effektiv, strukturert og nøyaktig
 • Evne til å jobbe målbevisst med gjennomføringskraft
 • Evne til å jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • Ha gode analytiske ferdigheter
 • Ha evne til å sette deg inn i og behandle krevende saker av sensitiv natur

Personlig egnethet og integritet vil bli tillagt særlig vekt.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikrings- og velferdsordninger
 • gode kontorforhold

Stillingen lønnes som seniorkonsulent (stillingskode 1363).

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre
Frist for å sende søknad er 31.januar 2023.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Spørsmål kan rettes til
Administrasjonssjef Geir Inge Lien, gil@dmmh.no, Tlf 90687112

Om DMMH
DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Velkommen som søker!

Om arbeidsgiveren

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte,
hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

Nærmere opplysninger om DMMH: www.dmmh.no

Powered by Labrador CMS