Stillingsannonse:

Er du interessert i å jobbe strategisk innen HR?

Søknadsfrist: 21. august 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Dronning Mauds Minne

Stillingstittel: Strategisk HR-rådgiver

Søknadsfrist: 21. august 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Thrond Nergaards veg 7, 7044 Trondheim

Kontaktperson: Geir Inge Lien

Telefon: 90 68 71 12SS

Generelt om stillingen

DMMH søker en strategisk HR-rådgiver som kan drive HR-prosesser ved høyskolen.

Søknadsfristen er 21.august 2022.

Vi søker en strategisk HR-rådgiver som kan drive HR-prosesser og bistå med strategisk personalarbeid ved høyskolen.

Som strategisk HR-rådgiver vil du jobbe tett sammen med ledergruppen ved DMMH. Det vil også bli et tett samarbeid med HR-rådgiver, med lønn-/økonomiområdet og med andre administrativt og vitenskapelig ansatte. Stillingen inneholder oppgaver som gjør at du må jobbe utviklingsorientert og strategisk, men også operativt med daglig drift.

Vi søker en initiativrik, fleksibel og faglig dyktig person innen HR-området som har gode samarbeidsevner.

Strategisk HR-rådgiver rapporterer til administrasjonssjef.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Utøve lederstøtte innen HR-feltet
 • Bistå i utarbeidelse av og følge opp bemanningsplaner
 • Drive prosesser og jobbe systematisk med arbeidsmiljø
 • Bistå med intern kursing og karriere- og kompetanseplanlegging for ansatte
 • Delta eller lede prosesser innen egne arbeidsområder
 • Skrive saksfremlegg og legge frem aktuelle saker for høyskolestyret
 • Generelle arbeidsoppgaver innen HR-området

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad innen relevant område, for eksempel HR-ledelse (HRM), økonomi, administrasjon eller ledelse. Ved lang og relevant erfaring kan kravet om mastergrad fravikes.
 • Relevant erfaring (minimum 2 år) med flere av arbeidsoppgavene som ligger i stillingen
 • God digital kompetanse og bruk av relevante dataverktøy
 • God fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Vi ønsker videre at du har/er:

 • Erfaring fra kunnskapsorganisasjoner, helst fra UH-sektoren
 • Kjennskap til HR- og lønnssystem
 • Erfaring med HR-arbeid koblet opp mot økonomi
 • Erfaring med saksbehandling
 • Kunnskap om lov og avtaleverk i arbeidslivet
 • Kunnskap om personvern (gdpr)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge gode relasjoner og kunne oppnå tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Fleksibel, imøtekommende og serviceinnstilt
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Proaktiv og med gode pådriver- og gjennomføringsevner

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som seniorrådgiver mellom lønnstrinn 60 og 70. For særlig kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å tilby høyere lønn.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 21. august 2022.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner
 • vitnemål og attester
 • liste over referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål kan rettes til:

 • Administrasjonssjef Geir Inge Lien, gil@dmmh.no, Tlf 90687112
 • Rektor Else Berit Skagen, ebsk@dmmh.no, Tlf 99245975

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn.

Velkommen som søker!

Om arbeidsgiveren

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

Nærmere opplysninger om DMMH: www.dmmh.no

Powered by Labrador CMS