Stillingsannonse:

Hogrefe Norge søker testutvikling- og produktansvarlig HR (junior stilling) eller Head of HR-Products (senior stilling)

Søknadsfrist: Snarest

Om stillingen

Arbeidsgiver: Hogrefe Norge

Stillingstittel: Testutvikling- og produktansvarlig HR eller Head of HR-Products

Søknadsfrist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100 %

Sted: Oslo

Antall stillinger: 1


Kontaktperson: Vibeke J. Sending

Telefon: 413 81 305

Vi har en ledig 100 % stilling med tiltredelse snarest mulig.

All testutvikling skjer i samarbeid med interne og eksterne partnere. Produktansvarlig vil ha ansvar for prosjektbasert adapsjon og utvikling av arbeidspsykologiske tester til det norske marked. Testutvikling er en sentral oppgave i organisasjonen, og sammen med Branch Manager vil du realisere planene for testutvikling på kort og lang sikt. Du som tiltrer i denne rollen skal kunne skape nettverk i fagmiljøene og motivere interne og eksterne samarbeidspartnere til å levere til frist, samt sikre at milepælene i testutviklingsplanen nås. I tillegg vil du ha faglig oppfølgingsansvar for
HR-testporteføljen i form av kundeoppfølging, kurs og webinar.

For den rette kandidaten med lang og bred praktisk erfaring fra testutvikling, rekruttering og lederutvikling vil det være mulig å søke en senior stilling der du skal bidra med å bygge en konsulenttjeneste rettet mot våre kunder for å øke sannsynligheten for at våre verktøy brukes på en etisk forsvarlig måte i praksis.

Arbeidsoppgaver

Prosjektledelse

 • Etterlevelse av internasjonal standard og etiske retningslinjer for testutvikling
 • Prosjektstyring/prosjekteierskap for de ulike testutviklingsprosjektene fra planlegging til publisering
 • Sikre effektiv og hensiktsmessig bruk av ressurser innad i et testutviklingsprosjekt
 • Utføre oppgaver som datarensing, statistisk behandling av data og presentasjon av resultatene i manualer (ved behov)
 • Medvirke i oversetting, pilotering, standardisering og normeringsarbeid
 • Medvirke til å utvikle en konsulenttjeneste for HR (for kandidat med riktig kompetanse)

Strategisk arbeid

 • Medvirke til utviklingen av en langsiktig strategi for testutvikling på det norske HR-marked
 • Medvirke i utviklingen av en langsiktig strategi for å øke markedsandel og bli ledende på testmarkedet, hva gjelder høy kvalitet (for kandidat med riktig kompetanse)

Administrative oppgaver

 • Administrative funksjoner knyttet til stillingen f.eks. kvartalsvis og årlig rapportering
 • Kundeservice knyttet til test- og testutvikling i HR
 • Ansvar for kursoppfølgning
 • Andre forefallende oppgaver i organisasjonen

Faglige oppgaver

 • Bidra til kursaktivitet, webinar eller medvirke i utviklingen av e-læringskurs på de tester og metoder som utvikles eller adapteres.
 • Konsulentoppdrag (for kandidat med riktig kompetanse)

Din profil

Kompetanse

 • Master i psykologi eller doktorgrad i psykologi; fortrinnsvis organisasjonspsykologi. Du kan også være autorisert klinisk psykolog,
  men vi betaler ikke spesialisering eller vedlikehold av spesialisering da dette har begrenset relevans for stillingen.
 • Solid kompetanse i psykometri og/eller statistikk og metode
 • Testkompetanse eller erfaring med testutvikling/adapsjon av test
 • Sterke skriftspråklige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Formell eller uformell prosjektledererfaring og kompetanse
 • Kjennskap til det norske testmarkedet
 • Erfaring med rekruttering og lederutvikling fra praksis

Egenskaper

 • Du har sterke analytiske ferdigheter og liker å løse komplekse problemer
 • Du har gode planleggings- og gjennomføringsferdigheter og leverer til frist
 • Du tilegner deg nye ferdigheter raskt og arbeider effektivt
 • Du har gode samarbeidsferdigheter og er fleksibel i møte med personer og oppgaver
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du er utadvendt og trives med å skape nettverk og vedlikeholde relasjoner til samarbeidspartnere

Vi tilbyr deg en fleksibel arbeidsplass der du i stor grad styrer egne arbeidsoppgaver innenfor de avtalte rammene (særskilt uavhengig stilling).
Vi kan tilby et internasjonalt samarbeidsforum for å videreutvikle dine ferdigheter som testutviklingsansvarlig.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifiserte søkere vil løpende bli kalt inn til intervju.

Søknadsfrist: Raskest mulig

Vi ser frem til å motta din søknad. Ta kontakt hvis du har spørsmål:
Vibeke J. Sending, Branch Manager, tlf: +47 41381305,
mail: vibeke.sending@hogrefe.no

Søknad og CV sendes til vibeke.sending@hogrefe.no

Om arbeidsgiveren

Siden 2008 har Hogrefe Norge vært en del av familieeide Hogrefe Publishing Group som har over 70-års erfaring med testpublisering i Europa. Gruppen er i dag ledende utgivere av tester, litteratur og tidsskrift innenfor psykologi,
med 400 ansatte og kontor i 16 land. Hogrefe Norge, en del av Hogrefe Sverige,
er inne i en spennende utvikling med etablering av et lokalt team med ansvar for testutvikling og salg på det norske marked. Dette er en unik mulighet til å være med på å forme testutviklingen i Norge.
Kontoret ligger i Oscars Gate bak slottet.

Søknad og CV sendes til: vibeke.sending@hogrefe.no

Powered by Labrador CMS