Stillingsannonse:

Høgskolen i Østfold søker HR-controller 

Søknadsfrist: 22. oktober

Om stillingen

Arbeidsgiver:  Høgskolen i Østfold

Stillingstittel:  HR-controller med interesse for digitalisering

Søknadsfrist: 22.10.2023

Ansettelsesform: Fast

Sted: Halden

Kontaktperson:  Elisabeth Kihl-Stenrød

Telefon: 907 20 801

Vil du være med og forme en nyopprettet stilling?

Vi søker HR-controller med interesse for digitalisering

Om stillingen

Høgskolen i Østfold skal i årene fremover styrke satsingen på digitalisering og forbedring i våre tjenester og vi søker derfor etter en engasjert og kompetent
HR-controller som ønsker å bli vår kollega. Du vil inngå i HR-seksjonen som består av åtte erfarne og kompetente kollegaer med spesialisert kompetanse innen HRs kjerneområder. Stillingen vil ha et nært samarbeid med økonomi- og digitaliserings-avdelingen. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden.
Det må påregnes tilstedeværelse ved begge campus, og det gis mulighet for å arbeide noe hjemmefra. 

Vi ser etter deg som brenner for å jobbe med verdiskapende HR i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, og som motiveres av å løfte og modernisere både HR og høgskolen for å nå våre mål og ambisjoner. Du ser viktigheten av digitalisering og datadrevet HR for å fremskaffe bedre styringsdata. Vi ønsker at du har arbeidserfaring fra stillingens fagområder. Du får mulighet til å forme en nyopprettet stilling og påvirke innholdet i denne i samspill med leder og kollegaer.

Ansvars- og arbeidsområder

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • anskaffelse, implementering, forvaltning og utvikling av HR- og kompetansesystem, samt andre aktuelle systemer 
 • operativt ansvar i HR for lønnsforhandlinger, herunder bistand til organisasjonsdirektør 
 • rapportering og saksbehandling innen HRs ansvarsområde 
 • videreutvikling av høgskolen som en god arbeidsgiver for våre ansatte
 • andre aktuelle HR-problemstillinger 

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov, og vurdert ut ifra din erfaringsbakgrunn.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • bachelor eller mastergrad i HR-relaterte fag. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • høy digital kompetanse og systemforståelse 
 • grunnleggende forståelse for lov- og avtaleverk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra lignende stilling. 

Vi ser etter deg som

 • ønsker å jobbe i en HR-seksjon hvor du sammen med gode kollegaer bygger Høgskolen i Østfold for fremtiden 
 • gjerne har erfaring fra, eller interesse for, offentlig forvaltning eller
  UH-sektoren
 • trives med å jobbe analytisk, og gjernesamarbeider med kollegaer fra andre fagområder for å øke virksomhetens verdiskaping
 • jobber strukturert, selvstendig og tar ansvar for fremdrift 
 • er en god relasjonsbygger
 • ønsker å lede prosjekter eller bidra til utviklingen av satsingsområder innen HRs fagfelt

Det er mange gode grunner til å jobbe ved Høgskolen i Østfold

 • et sterkt fagmiljø med engasjerte studenter og dyktige kollegaer
 • fleksibel arbeidstid og sommertid i perioden mai - september
 • et positivt og utviklende arbeidsmiljø med muligheter for kompetanseutveksling og samarbeid
 • et aktivt sosialt og faglig miljø
 • god tilrettelegging og faglige utviklingsmuligheter
 • fine kontorfasiliteter på campus
 • gratis parkering med lademuligheter for elbil. Reiser du med tog kan du benytte gratis taxitilbud til campus Halden
 • vår kultur og velferdskomite byr på arrangementer og sosiale tiltak.
  Vi har for eksempel treningstilbud, filmklubb, afterwork samlinger
 • mm
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter med gunstige renter og vilkår gjennom gode Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • lønn i stilling som rådgiver (kr 550 000 - 700 000) eller seniorrådgiver (kr 625 000 - 800 000) Høyere lønn kan i særlige tilfeller vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader vil vurderes fortløpende. Siste frist for å søke stillingene er 22.oktober.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. Høgskolen jobber for å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, 
og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Vi er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.
Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole. 

Powered by Labrador CMS