Stillingsannonse:

Høgskolen i Østfold søker HR-rådgivere

Søknadsfrist: 22. oktober

Om stillingen

Arbeidsgiver:  Høgskolen i Østfold

Stillingstittel:  HR-rådgivere

Søknadsfrist: 22.10.2023

Ansettelsesform: Fast

Sted: Halden

Kontaktperson:  Elisabeth Kihl-Stenrød

Telefon: 907 20 801

Ønsker du å jobbe mulighetsorientert og å bidra til gode HR-tjenester?

Spennende stillinger som HR-rådgivere

Om stillingen

HR-seksjonen ved Høgskolen i Østfold skal styrkes, og vi søker derfor etter engasjerte og kompetente HR-rådgivere som motiveres av å løfte og modernisere både HR og Høgskolen i Østfold for å nå våre mål og ambisjoner. Du vil inngå i
HR-seksjonen som består av åtte kollegaer med spesialisert kompetanse innen HRs kjerneområder. Seksjonen jobber etter en HR-partnermodell med stor kontaktflate i høgskolen. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden.
Det må påregnes tilstedeværelse ved begge campus og det gis mulighet for å arbeide noe hjemmefra. En av stillingene vil primært ha arbeidssted i Fredrikstad.

En typisk dag på jobben vil være variert. Du vil jobbe mulighetsorientert og tett på lederne i ditt ansvarsområde, og levere HR-tjenester som støtter opp om strategier og mål. Samtidig ønsker vi at du tar ansvar for igangsetting og oppfølging av større og mindre forbedringsprosjekter, systemer og prosesser. Du vil som HR-partner være en sentral sparringspartner for våre ledere og veksle mellom operative og strategiske oppgaver. Over tid er du innom størstedelen av HRs verdikjede,
og samarbeider med dine kollegaer i flere avdelinger for å øke verdiskaping og måloppnåelse i hele høgskolen. 

Vi ser etter deg som har relevant fagbakgrunn for HR, har arbeidserfaring fra stillingens ansvarsområder, og som brenner for å jobbe med verdiskapende HR i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

Bistå dedikerte fakultet/ avdelinger som HR-partner: 

 • rådgi ledere og forvalte høgskolens arbeidsgiveransvar
 • bistå i rekrutteringer fra A til Å
 • saksbehandling og rapportering innen HRs ansvarsområde 
 • bistå ledere i personalsaker 

Fagansvar for enkelte av følgende arbeidsområder i HR: 

 • videreutvikle høgskolen som en god og attraktiv arbeidsgiver
 • styrke høgskolens onboarding 
 • styrke arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering 
 • digitalisering av oppgaver og prosesser i HR 
 • andre aktuelle HR-områder 
 • dialog med tillitsvalgte 
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov. I HR har vi et stort spenn av oppgaver, og vi ser etter deg som har kompetanse i og erfaring fra flere av punktene over. Vi ansetter i flere stillinger og har derfor mulighet til å fordele ansvar ut fra kandidatenes kompetanse, interesse og erfaring.

 Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • bachelor eller mastergrad i HR-relaterte fag. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Det er ønskelig med arbeidserfaring fra HR, gjerne fra en kompetanseintensiv virksomhet.

Vi ser etter deg som 

 • ønsker å jobbe i en HR-seksjon hvor du sammen med gode kollegaer bygger Høgskolen i Østfold for fremtiden
 • trives med å jobbe både operativt og strategisk, og å samarbeide nært med våre ledere for å skape resultater over tid. 
 • har god organisasjonsforståelse og gjerne erfaring fra, eller interesse for, offentlig forvaltning eller UH-sektoren, med grunnleggende forståelse for lov- og avtaleverk
 • har oppdatert digital forståelse 
 • er en god relasjonsbygger 
 • gjerne leder prosjekter, eller ønsker å bidra til satsingsområder innen HRs fagfelt 
 • er ivrig og tålmodig

Det er mange gode grunner til å jobbe ved Høgskolen i Østfold

 • et sterkt fagmiljø med engasjerte studenter og dyktige kollegaer
 • fleksibel arbeidstid og sommertid i perioden mai - september
 • et positivt og utviklende arbeidsmiljø med muligheter for kompetanseutveksling og samarbeid
 • et aktivt sosialt og faglig miljø
 • god tilrettelegging og faglige utviklingsmuligheter
 • fine kontorfasiliteter på campus
 • gratis parkering med lademuligheter for elbil. Reiser du med tog kan du benytte gratis taxitilbud til campus Halden
 • vår kultur og velferdskomite byr på arrangementer og sosiale tiltak. Vi har for eksempel treningstilbud, filmklubb, afterwork samlinger
 • mm
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter med gunstige renter og vilkår gjennom gode Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • lønn i stilling som rådgiver (kr 550 000 - 700 000) eller seniorrådgiver (kr 625 000 - 800 000) Høyere lønn kan i særlige tilfeller vurderes. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader vil vurderes fortløpende. Siste frist for å søke stillingene er 22.oktober.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. Høgskolen jobber for å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, 
og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Vi er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

 Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.
Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole. 

Powered by Labrador CMS