Stillingsannonse:

HR- og administrasjonsleder

Søknadsfrist: 5.juni 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Viken fylkeskommune

Stillingstittel: HR- og administrasjonsleder

Søknadsfrist: 5.juni

Ansettelsesform: Fast

Sted: Kobberslagstredet 1, 1671 Kråkerøy

Kontaktperson: Ketil Solbakke

Telefon: 959 11 303

Vi søker etter en dyktig leder med erfaring fra HR arbeid. Så trives du i tverrfaglige miljø, er du glad i mennesker og opptatt av kunnskap og kompetanse kan denne stilling ved vår fagskole være noe for deg!

Om Fagskolen i Viken

I 2020 ble Fagskolen i Viken etablert gjennom en sammenslåing av tidligere fagskolene i Akershus, Buskerud og Østfold. Ved Fagskolen i Viken finner du høyere yrkesfaglig utdanning innen flere fagområder. Vi utvikler studietilbud i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og kan tilby våre studenter etterspurt kompetanse og spennende læringsmiljø i våre moderne lokaler i Viken fylkeskommune. Fagskolen i Viken har over 2200 studenter fordelt på våre åtte studiesteder i Viken fylkeskommune.Fagskole i Viken har gjennom de siste to årene opplevd en betydelig vekst i antall ansatte og studenter. Dette gjør at vi nå ønsker å rekruttere en 100% fast stilling som HR- og administrasjonsleder.

Stillingen vil ha personalansvar for syv stykker og skal rapportere til prorektor/daglig leder. Du vil også være en del av lokal ledergruppe ved studiested Fredrikstad.

Ønskelig tiltredelse er snarest. For mer info om skolen her: www.fagskolen-viken.no

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er rettet mot både HR og administrasjon, og du vil få personalansvar for syv personer som jobber i administrasjon.

 • være ansvarlig og bistå i prosessene rundt personal- og lønnspolitikk
 • utarbeide og iverksette våre rekrutteringsstrategier
 • følge opp kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • være ansvarlig for virksomhetens helse-, miljø og sikkerhets arbeid
 • være en ressurs innen arbeidsrett med god innsikt i arbeidsmiljøloven
 • tilrettelegge for gode prosesser i medarbeidersamtaler
 • bistå under ansettelsesprosesser og lønnsforhandlinger
 • være med i samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner
 • være ledelsens representant i AMU
 • fungere som hovedkontaktperson for de administrative oppgavene mellom studiestedet Fredrikstad og våre øvrige studiesteder
 • være vår kontaktperson med andre enheter i fylkeskommunen knyttet til administrative oppgaver
 • være aktivt med som pådriver for å skape et godt samarbeid på tvers av våre studiesteder
 • organisere og delegere oppgaver innenfor skoledrift og administrasjonsoppgaver. Dette er oppgaver innfor økonomi og lønn, skoleadministrative systemer, arkiv, informasjonssystemer, personalsystemer, m.m.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole/ universitet (på masternivå). Bachelorgrad og realkompetanse kan kompensere for mastergrad
 • bred erfaring fra HR-området
 • erfaring med HMS-arbeid er en fordel
 • ønskelig med erfaring innen ledelse
 • kompetanse innen digitale verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • god lagspiller og relasjonsbygger
 • være strukturert og tydelig i din framtoning
 • ha pågangsmot og være løsningsorientert
 • evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et godt faglig arbeidsmiljø

Om arbeidsgiveren

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i eventuelle nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Powered by Labrador CMS