Stillingsannonse:

HR-rådgiver med interesse for forhandlinger og lov- og avtaleverk!

Søknadsfrist: 27.november 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Stange kommune

Stillingstittel: HR- rådgiver

Søknadsfrist: 27.november 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Storgata 45, 2335 Stange

Kontaktperson: Inge Lise Storlien

Telefon: 908 58 074

e-post: inger.lise.storlien@stange.kommune.no

Vår dyktige medarbeider går av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Stillingen har et særlig ansvar for forvaltning av lov- og avtaleverk ogdrøftinger og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Stillingen inngår i HR-avdelingen som består av 6 ansatte og er en avdeling i stab for HR- og service.

Stange kommune har startet et omstillingsarbeid for å oppnå balanse i kommunens drift i perioden 2023-2026. Bistand- og lederstøtte i endrings- og omstillingsarbeid er en sentral arbeidsoppgave for HR-avdelingen. Med arbeidsgiverpolitikken "Skodd for endring" jobber vi også aktivt med å fremme nye arbeidsmetoder på digitale flater og finne gode løsninger for fremtiden.

Synes du lønnsforhandlinger og forvaltning av avtaleverk er interessant, ja da kan du være vår nye medarbeider! Vi kan tilby en arbeidsplass som brenner for HR-faget og et arbeidsmiljø som er uformelt og muntert.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i drøftinger og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
 • Rådgivning, forvaltning og beslutningsstøtte i personalrelatert lov- og avtaleverk
 • Bidra i utforming av lønnspolicy og arbeidsgiverstrategi
 • Utarbeide rutiner, prosedyrer og lokalt regelverk for personalforvaltning
 • Utvikle opplæringstiltak og gjennomføre intern opplæring i ulike HR-tema
 • Skrive utredninger, samt saker til politiske utvalg og arbeidsmiljøutvalg.
 • Sekretariatsfunksjon og bidrag inn i aktuelle utvalg

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant masterutdanning
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk for personalforvaltning
 • God kunnskap om tariff og lønnsforhandlinger
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit til deg som fagperson
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Tar ansvar for egen fagutvikling og bidrar til avdelingens fagutvikling, samt initierer forbedrings-/endringstiltak.
 • Det forventes at en bidrar til et godt partssamarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Arbeidsplass med humor og glede
 • Handlingsrom til å bruke din kompetanse og engasjement i et viktig og meningsfylt arbeid
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter gjeldene lov- og avtaleverk

Om arbeidsgiveren

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.

Det handler om p u s t e r o m - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Powered by Labrador CMS