Stillingsannonse:

HR-sjef

Søknadsfrist: 23.januar 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold

Stillingstittel: HR-sjef

Søknadsfrist: 23.januar 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Kalnesveien 380, 1712 Grålum

Kontaktperson: Gaute Storås

Telefon: 400 53 982

SVår dyktige HR-sjef går over i en annen stilling i HR fra 1.6.2022 og vi søker nå hennes etterfølger.

Som leder for HR-funksjonen bidrar du gjennom gode HR-leveranser til at sykehuset løser sine kjerneoppgaver - pasientbehandling, forskning og utdanning.

HR-sjefen leder HR-avdelingen med 13 rådgivere, som har høy kompetanse innenfor fagområdet. Avdelingen leverer HR-tjenester til klinikkene og jobber tett på driften. Som leder for avdelingen ønskes det at du, i tett samarbeid med egne medarbeidere og ledere i klinikken, utvikler tjenesteporteføljen, bidrar til å forbedre og forenkle arbeidsprosesser og sørger for enhetlig HR-praksis på tvers i foretaket.

Vi tror at vår nye HR-sjef har ledererfaring, bred HR-faglig kompetanse og relevant høyere utdanning for å lykkes i stillingen. Gjennom erfaring fra helsesektoren eller annen større privat/offentlig virksomhet har du opparbeidet deg en god rolleforståelse. Du kan vise til gode resultater med forbedringsarbeid, og du har også vært ansvarlig for å gjennomføre organisasjons- og lederutvikling.

Du har evne til å omgjøre strategier og planer til konkrete aktiviteter. Du er utholdende og står løpet ut for å nå resultater. Som personalleder tar du godt vare på egne medarbeidere og skaper entusiasme.

Stillingen rapporterer til HR-direktør og deltar i HR-direktørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede egen avdeling, samt utarbeide og følge opp strategier/planer innenfor eget ansvarsområde
 • Rådgivning, veiledning og opplæring av ledere på alle nivåer i sykehuset
 • Bidra til at aktuelle lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer er kjent og etterleves
 • Gjennomføre utrednings- og saksbehandlingsarbeid innenfor eget ansvarsområde og på oppdrag fra HR-direktør
 • Bidra i aktuelle prosjekter og fora i eget foretak og i foretaksgruppen Helse Sør-Øst

  Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet, på minimum mastergradsnivå. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Flere års erfaring innen HR og ledelse i større og komplekse organisasjoner, gjerne fra helsesektoren eller annen privat/offentlig virksomhet
 • Gode kunnskaper innenfor gjeldende lov- og avtaleverk
 • Kompetanse innenfor ledelse, organisasjonsutvikling og partssamarbeid
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlige egenskaper

 • Presis og tydelig kommunikasjonsform
 • Omgjengelig og løsningsorientert
 • Evne til å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Systematisk og med evne til tydelige prioriteringer
 • Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Sterkt fagmiljø og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Powered by Labrador CMS