Stillingsannonse:

Kan du hjelpe oss med å rekruttere, utvikle og beholde de rette menneskene?

Søknadsfrist: 22.mai 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver:

Protector Forsikring ASA

Stillingstittel: HR- spesialist

Søknadsfrist: 15.mai 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Støperigata 2, 0250 Oslo

Kontaktperson: Vibeke Krane

Telefon: 975 71 784

Kan du hjelpe oss med å rekruttere, utvikle og beholde de rette menneskene?

Mennesker er første prioritet i Protector forsikring.

Protector Forsikring er et ungt og moderne forsikringsselskap som har vokst fra 0 til 6 milliarder i årlig premie-inntekt siden oppstarten i 2004, og vi er i dag ca. 450 medarbeidere i fem land. Via forsikringsmeglere leverer vi helhetlige forsikringsløsninger til kommuner og bedrifter i Norden og Storbritannia. Kulturen vår, eller DNA-et som vi selv sier, er basert på sterke verdier og etter 18 år er visjonen fremdeles å være utfordreren i forsikringsbransjen.

Hos oss sitter nesten all kompetanse in house og det er viktig for oss å kontinuerlig ivareta og utvikle denne. Dette gjør vi gjennom å dyrke en prestasjonskultur hvor medarbeiderne blir gitt mye tillit og ansvar fra start, hvor vi tørr å prøve og feile og hvor vi kontinuerlig gir hverandre direkte og konstruktive tilbakemeldinger. De som trives best hos oss liker å bli utfordret og er ikke redd for å utfordre tilbake.Det viktigste Protector og lederne i selskapet gjør er å rekruttere, utvikle og beholde de menneskene som motiveres av vår visjon og prestasjonskultur. HR funksjonens viktigste oppgave er å aktivt støtte lederne i å oppnå dette.

Hvordan ser HR ut, og hvem er det vi trenger?

HR består i dag av tre medarbeidere i Norge, og fire lokale HR-ressurser i landene vi opererer i. HR sørger for at lederne får den støtten de trenger ved rekruttering, oppfølging av medarbeidere og ved on- og offboarding. HR tilrettelegger med verktøy og rutiner, samt kompetanseoverføring til lederne, som har ansvar for gjennomføringen. Ved behov deltar HR også aktivt i prosessene. Vi jobber aktivt med likestilling, mangfold og inkludering på tvers av alle landene, og HR er ansvarlig for tiltak knyttet til dette. Når det gjelder AML, annen lovgivning, compliance og rapportering er dette organisert i hvert land, men det samarbeides på tvers for å hjelpe hverandre.

Vi skal ta HR til et neste nivå, og den vi ansetter nå skal hjelpe oss å lykkes med det!

Hva kreves for å lykkes i rollen?

Du trives i en kultur med lite byråkrati og du er hands-on og pragmatisk i din tilnærming. Du er trygg på egen faglig kompetanse og du våger å utfordre eksisterende praksiser. Du kan HR relatert lovgivning og evner å forklare både ledere og medarbeidere hva det betyr for dem i praksis. Du tar ansvar, er selvstendig og er samtidig en god lagspiller. Du arbeider på en strukturert måte og har gode pedagogiske evner. Ikke alt er ferdig utviklet i Protector, og du er en person som ser hvilke muligheter det gir.

Hva skal du gjøre?

 • Utvikle gode HR rutiner, overføre dem til lederne og medarbeiderne og følge opp etterlevelse
 • HR Compliance og rapportering
 • Planlegge og gjennomføre HR-aktiviteter i årshjulet
 • Ta initiativ til og bidra i, eller lede, HR arrangementer
 • Støtte rekrutteringsprosessene i Norge og sørge for kompetansedeling på tvers av landene
 • Hjelpe selskapet oppnå satte ambisjoner for likestilling og mangfold
 • Bidra til å videreutvikle HR verktøy – blant annet vår nye HiBob-løsning
 • Deltagelse i prosjekter innenfor ulike områder på tvers av organisasjonen

Hvem er du?

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole-/ universitetsnivå
 • 3-5 år relevant operativ erfaring innen HR
 • Erfaring innen arbeidsrett, AML, personvern, rapportering og compliance
 • Kan vise til resultater innen likestillings- og mangfoldsarbeid
 • Gjerne erfaring med rekruttering og employer branding
 • Jobbet i mellomstor matrise-organisasjon
 • Kommuniserer godt på både norsk og engelsk
 • Fordel med erfaring i finans/forsikring, internasjonal organisasjon, HR ledelse

Stillingen forutsetter interesse for Protectors verdier, ambisjoner og mål for utvikling. Du må kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Innovativ, Modig og Engasjert. Vi lever disse verdiene hver dag.

Hva kan vi tilby deg?

I Protector får du muligheten til å påvirke utviklingen og resultater hver dag, du får rom for å skape store muligheter og for å ta ansvar. For øvrig tilbyr vi:

 • Et dynamisk miljø i et selskap i sterk utvikling og vekst
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger
 • Hovedkontoret er i sentrale og moderne lokaler på Aker Brygge
 • Mulighet for (sam-) arbeid på tvers av land i Norden og UK
 • Noen arbeidsoppgaver løses på kontoret, andre kan løses på hjemmekontor. Hvordan dette skjer i praksis avhenger av teamet du jobber i og kan endre seg over tid.

Ta gjerne kontakt med Leonard Bijl (93480080) eller Vibeke Krane (97571784) for en uforpliktende prat dersom du har spørsmål til stillingen.

Søknadsfrist: snarest, vi vil behandle søknader fortløpende

Kontaktpersoner:

Vibeke Krane

Director of Finance and Administration

+4797571784

vibeke.krane@protectorforsikring.no

Leonard Bijl

Director IT

+4793480080

leonard.bijl@protectorforsikring.no

Powered by Labrador CMS