Stillingsannonse:

Nobels Fredssenter søker Rådgiver - HR og administrasjon

Søknadsfrist: 25.januar

Om stillingen

Arbeidsgiver: Nobels Fredssenter

Stillingstittel: Rådgiver - HR og administrasjon

Søknadsfrist: 25.januar

Ansettelsesform: Fast

Sted: Oslo

Kontaktperson: Gunhild Ottersland

Telefon: 992 70 428

Kontaktperson: Jan-Morten Torrissen

Telefon: 901 55 577

Er du opptatt av at det skal være givende og gøy å gå på jobb?

Fredssenterets HR-visjon
Nobels Fredssenter skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de beste hodene og hjertene. Fellesskap, involvering og teamfølelse skal prege det vi gjør. Det skal være gøy og givende å gå på jobb. Klare rammer skal gi autonomi,
tillit og mestring. Vi skal ledes av tydelige mål og forventinger, og vi skal være ærlige og åpne om resultater og hva vi har lært. Vi skal også sikre mangfold på alle nivåer.

Som vår nye rådgiver vil du ha en sentral rolle i å bidra til at vi når disse målene.

Stillingens oppgaver vil være:

 • Rekruttering og innfasing av nye medarbeidere
 • Kompetanseutviklingsplaner
 • Arbeidstid, ferie og sykefravær. Løpende personaloppfølging. Personalhåndbok
 • Arbeidsmiljø og HMS. Løpende trivselsmålinger. Sekretær for AMU
 • Lønn og andre ytelser. Ansattgoder
 • Pensjon og personalforsikringer
 • Løpende personaloppfølging og lederstøtte
 • Informasjonshåndtering og digitalt arkiv
 • GDPR og personvern (personvernombud)
 • Statistikk og nøkkeltall på HR-området

Vi søker deg som:

 • har relevant utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende oppgaver
 • er god med folk og mellommenneskelige relasjoner, og som evner å se dine kollegers kvaliteter og behov, og evner å skape god stemning rundt deg
 • er offensiv, nysgjerrig og god på bruk av digitale verktøy. Vi trenger flere superbrukere på M365, særlig Teams og Excel
 • har jobbet med relevant programvare som Simployer, Weekli, Documaster og ett eller flere lønnssystemer

Om stillingen:

Stillingen er fast og på full tid, og inngår i avdelingen for vertskap og administrasjon som ledes av økonomi- og administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen.

Avdelingen består av seks administrative stillinger (teknisk/IT, butikk, regnskap, publikumsoppfølging, HR/administrasjon og service/drift) samt i overkant av tjue stillinger (på deltid) som jobber med å gi alle de som besøker Fredssenteret en god opplevelse.

Arbeidssted er på Vestbanen. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 25. januar 2023

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt avdelingsleder Jan-Morten Torrissen, jmt@nobelpeacecenter.org /
+47 901 55 577 eller HR-ansvarlig Gunhild Ottersland,
gvo@nobelpeacecenter.org / +47 992 70 428

Om arbeidsgiveren

Nobels Fredssenter er Nobels fredspris ansikt utad, og et sted for utstillinger, arrangementer og debatter.? Alfred Nobel, grunnleggeren av Nobelprisene,
ønsket at prisene skulle virke for menneskehetens største nytte, og på Nobels Fredssenter tror vi at Nobels fredspris og fredsprisvinnernes ideer har kraft til å endre folks og nasjoners tanker og handlinger.?

Ved hjelp av utstillinger, formidling, arrangementer og butikken vår skal vi inspirere og engasjere til små og store handlinger som gjør verden til et fredeligere og bedre sted for alle. Nobels Fredssenter har normalt over 200 000 besøkende årlig, og er et naturlig sentrum når Nobelprisen deles ut hvert år den 10. desember. Vi er i overkant av 50 ansatte fordelt på rundt 30 årsverk. Virksomheten er finansiert av billett- og butikkinntekter, støtte fra Kulturdepartementet,
samt sponsor- og prosjektinntekter.

Powered by Labrador CMS