Stillingsannonse:

NOKUT søker HR-medarbeider

Søknadsfrist: 15. oktober

Om stillingen

Arbeidsgiver: NOKUT

Stillingstittel:  HR-medarbeider

Søknadsfrist:  15.10.2023

Ansettelsesform: Fast

Sted: Oslo

Kontaktperson:  Arnt-Helge Ljoså

Telefon: 98 88 71 36

Er du vår nye medarbeider?

Vi ser etter deg som er nyutdannet eller har noe arbeidserfaring innen HR-feltet. Det viktigste er at du er engasjert og ønsker å bistå inn i en avdeling som jobber med mange ulike og varierte oppgaver, og som trives med å sjonglere disse!

Vi lover deg god opplæring og oppfølging og en bratt læringskurve som vil gi deg bred erfaring på et felt som er mer og mer sentralt for arbeidsgivere, og som vi i NOKUT synes er viktig for å skape en best mulig arbeidsplass for alle våre ansatte.
I HR-seksjonen vil du bidra med din kompetanse i prosesser som er med på å skape resultater for organisasjonen!

Som HR-medarbeider vil du ha en viktig rolle i å videreutvikle og forvalte
HR-arbeidet i NOKUT. Du vil få ansvar for å følge opp personalpolitiske retningslinjer og saksbehandle HR-faglige spørsmål overfor ledere og medarbeidere. Dine hovedarbeidsområder vil i hovedsak være knyttet til personaladministrasjon, rekruttering, onboarding av nyansatte og lederstøtte. Avhengig av behov, interesser og kompetanse vil du også kunne få oppgaver knyttet til andre områder i avdelingen, som HMS, organisasjonsutvikling, partssamarbeid og mye mer.

Stillingen inngår i HR-seksjonen i avdeling for fellestjenester. HR-seksjonens fire ansatte har ansvaret for rekruttering, opplæring og oppfølging av ansatte i samarbeid med linjeledelsen, utvikling og vedlikehold av personalpolitiske retningslinjer og avtaler, felles kompetanseutviklingsaktiviteter og HMS-arbeid.

I HR-seksjonen vil du bidra med din kompetanse i prosesser som er med på å skape resultater for organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Personaladministrasjon
 • Lederstøtte og rådgivning
 • Rekruttering A-Å
 • Onboarding av nyansatte
 • Personalstatistikker
 • Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Har gode IKT-ferdigheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

Det er viktig at du arbeider nøyaktig og selvstendig, men samtidig har gode samarbeidsegenskaper. Vi ser etter deg som er pålitelig og fleksibel,
arbeider systematisk og har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Vi legger vekt på personlig egnethet for de rollene stillingen skal fylle.

Vi tilbyr

 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • et hyggelig, stimulerende og utviklingsorientert fagmiljø
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, treningsfasiliteter, sykkelparkering i et trygt garasjeanlegg, og subsidiert kantine
 • Lyse og hyggelige lokaler sentralt på Lysaker

Stillingen lønnes som 1408 førstekonsulent i ltr.45-46, tilsvarende 466 600 kroner - 472 900 kroner eller som rådgiver i ltr. 47-60, tilsvarende 480 900 kroner - 692 400 kroner. Lønnsinnplassering avhenger av kvalifikasjoner. Det kreves minst to års relevant arbeidserfaring for å bli avlønnet som rådgiver.

Andre forhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste,
må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Vi tar sikte på å gjennomføre 1.gangsintervjuer i uke 42 og 2.gangsintervjuer i uke 43.

Om arbeidsgiveren

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanningen ved å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

NOKUT har ca.100 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.
Se www.nokut.no for mer informasjon.

Powered by Labrador CMS