Stillingsannonse:

NRC Norge AS søker HR business partner

Søknadsfrist: 25. februar

Om stillingen

Arbeidsgiver: NRC Norge AS

Stillingstittel: HR Business Partner

Søknadsfrist: 25. februar

Ansettelsesform: Fast

Sted: Lysaker


Kontaktperson: Siri Ribsskog

Stillingstittel: HR Direktør

Telefon: 975 08 847


Kontaktperson: Mari Grimsgaard

Stillingstittel: HR BP

Telefon: 924 25 786


HR Business Partner med operativ muskel og kommersiell teft.

Er du en erfaren HR-person med sterk operativ muskel og teft for kommersiell virksomhet? Motiveres du av å skape forretningsverdi gjennom proaktiv oppfølging av ledere og medarbeider? Ønsker du å jobbe i et fremoverlent HR-team som skjønner at systematisk og operativt arbeid er grunnlaget for å nå langsiktige vekstplaner?

Vi bygger bærekraftig infrastruktur som knytter mennesker og byer sammen.
Våre prosjekter bidrar til en effektiv, miljøvennlig og trygg reise for tusenvis av passasjerer hver dag. Prosjektene våre tilrettelegger for effektiv mobilitet og gjør hverdagen til enkeltmennesker mer fleksibel. Sammen med våre kunder,
skaper vi en grønnere fremtid. Vi er effektive. Vi er fremtidsrettet.
Og vi leverer resultater.

I tett samarbeid med resten av HR-teamet og HR Direktør for Norge,
vil du være ansvarlig for alle HR-oppgaver tilknyttet en av våre divisjoner,
hvor du vil bistå divisjonsledere, mellomledere og prosjektledere med oppfølging av alle operative oppgaver tilknyttet arbeidet med å tiltrekke, rekruttere, introdusere, utvikle, engasjere og beholde mangfoldige medarbeidere og team.
Vi har sterke vekstambisjoner. Arbeidet med å skape interesse hos og rekruttere de beste hodene og hendene i vår industri til å være med oss på reisen. Det vil være en viktig del av hverdagen din. Du vil ha ansvar for å videreutvikle rekruttering hos oss og må derfor være en erfaren rekrutterer.

I arbeidshverdagen - i møte med kolleger ute i våre prosjekter, via Teams på hjemmekontor eller på hovedkontoret vårt på Lysaker - vil du samarbeide tett med ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. Vi vet at dyktige medarbeidere og en engasjerende arbeidskultur er en forutsetning for å nå våre ambisjoner. Vi vet også at vår kultur er best bygget gjennom systematisk oppfølging av den operative arbeidshverdagen og er opptatt av å imøtekomme behovene i alle våre prosjekter ute i feltet.

Oppgavene vil variere både i kompleksitet og innhold, men vi tror at ett av suksesskriteriene for å lykkes i rollen, er at du har sterk operativ forståelse og driv. I bunn av jobben du gjør ligger en robust HR-plan som støtter våre vekstambisjoner og er rettesnor for alle initiativer iverksatt i det daglige arbeidet. Slik sikrer vi at de operative behovene ivaretas samtidig som vi holde stø kurs mot de strategiske og langsiktige initiativene våre.

Du vet at verdiskapende HR-arbeid bygger på engasjement og dyp forståelse av virksomhetens kommersielle og operative behov. Du bygger relasjoner på alle nivå innenfor divisjonen du støtter, og vet at en positiv kultur skapes gjennom transparente prosesser og rutiner, utvikling av godt lederskap på alle nivå og tilrettelegging for både prestasjon og utvikling av medarbeidere.

Vi er opptatt av mangfold og vet at kompetanse kommer i mange former.
Vi tror likevel at du kommer med minimum 5 års erfaring fra HR-arbeid.
Har du jobbet innen prosjektrelatert virksomhet eller virksomhet med en større gruppe fagarbeidere, kan dette være en fordel - samtidig som vi vet at vi har mye å lære av andre industrier. Du kan vise til erfaring med hele porteføljen av operative HR-oppgaver, gjerne i et miljø som har vært i utvikling, endring og vekst,
og trives med en HR-rolle som favner bredt. Du er robust, tilpasningsdyktig, leveransesterk, har gode sosiale evner og er trygg på din faglig kompetanse i møte med ledere, tillitsvalgte og medarbeidere på alle nivåer. Du har en relevant akademisk plattform i bunn, snakker flytende norsk og gjør deg godt forstått på engelsk.

Du kan forvente en rolle med stort operasjonelt rom for å påvirke, utvikle og drive organisasjonen fremover mot våre ambisjoner om å bli den foretrukne arbeidsgiveren i vår bransje. I bytte forventer vi en fremoverlent og selvgående HR Business Partner som trigges av å være en operativ motor for våre langsiktige ambisjoner.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen ovenfor og vil du være med på reisen med å bygge morgendagens grønne infrastruktur i et selskap der vi vet at kultur og verdier står sentralt i jobben med å tiltrekke oss, bygge og beholde høyt presterende team? Da hører vi gjerne fra deg! Vi vurderer søknader fortløpende.

Inntil du hører fra oss, inviterer vi deg til å bli bedre kjent med oss på www.nrcgroup.com.

Skulle du ha noen spørsmål utover beskrivelsen ovenfor, kan du kontakte vår
HR Direktør Siri Ribsskog på mobil +47 975 08 847,
mail: siri.ribsskog@nrcgroup.no
eller HR BP Mari Grimsgaard på mobil +47 924 25 786,
mail: mari.grimsgaard@nrcgroup.no

Om NRC

NRC Group er Nordens største leverandør av jernebanerelaterte tjenester,
i tillegg til utbygging av havner, kaianlegg og broer. Tjenestene våre inkluderer grunnarbeid, massetransport, betong, stål- og trekonstruksjoner, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Alle prosjekter skal oppfylle alle krav til kvalitet, med sikkerhet og bærekraft i sentrum for alt vi gjør. Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og er fundamentet vi bygger vår kultur på.
Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere - så vel som våre kollegaer. Våre verdier er toneangivende for hvordan vi leder våre prosjekt og kollegaer, og skal hjelpe oss å ta de riktige beslutningene.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og har i dag omtrent 2000 medarbeidere, hvorav ca. 570 er i Norge. Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 6 mrd. kr. NRC Group Norge består i dag av de tre divisjonene Anlegg, Bane og Miljø - og har hovedkontor på Lysaker.

Powered by Labrador CMS