Stillingsannonse:

Ønsker du å jobbe med forebyggende og helsefremmende tiltak som HR-rådgiver?

Søknadsfrist: 1.desember 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: Stange Kommune

Stillingstittel: HR rådgiver

Søknadsfrist: 1.desember 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Storgata 45, 2335 Stange

Kontaktperson: Inger Lise Storlien

Telefon: 908 58 074

e-post: inger.lise.storlien@stange.kommune.no

Stange kommune har startet et omstillingsarbeid for å oppnå balanse i kommunens drift i perioden 2023-2026. Bistand- og lederstøtte i endrings- og omstillingsarbeid er en sentral arbeidsoppgave for HR-avdelingen. Med arbeidsgiverpolitikken "Skodd for endring" jobber vi også aktivt med å fremme nye arbeidsmetoder på digitale flater og finne gode løsninger for fremtiden.

For å gi god lederstøtte i pågående omstillingsarbeid styrkes HR avdelingen med en ny stilling som rådgiver. Du vil få et særlig ansvar for systematisk HMS arbeid og veilede våre ledere i forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøtiltak på de ulike arbeidsplassene. Alle medarbeidere i HR avdelingen forventes å jobbe med generell personalforvaltning, men på samme tid tilegne seg hver sin spisskompetanse.

Vi kan tilby en arbeidsplass som har høy faglig kompetanse og et arbeidsmiljø som er uformelt og muntert. Stillingen inngår i HR-avdelingen som består av 6 ansatte og er en avdeling i stab for HR- og service.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for koordinering, oppfølging og utvikling av kommunens HMS - system
 • Oppfølging av IA- avtalen, forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Veiledning i sykefraværsoppfølging
 • Bistå i endrings- og omstillingsarbeid
 • Bistå i gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
 • Skrive utredninger og saker til politiske utvalg og arbeidsmiljøutvalget
 • Utvikle og gjennomføre intern opplæring i ulike HR tema
 • Gi lederstøtte innenfor alle arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant masterutdanning
 • Relevant erfaring fra større organisasjoner
 • Kjennskap til lov og avtaleverk for personalforvaltning
 • Erfaring med prosjekter og utviklingsarbeid
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Strukturert med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit til deg som fagperson
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Tar ansvar for egen fagutvikling og bidrar til avdelingens fagutvikling
 • Initierer forbedrings-/endringstiltak
 • Trives med både drifts- og utviklingsoppgaver

Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Arbeidsplass med humor og glede
 • Handlingsrom til å bruke din kompetanse og engasjement i et viktig og meningsfylt arbeid
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter gjeldene lov- og avtaleverk

Om arbeidsgiveren

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.

Det handler om p u s t e r o m - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Powered by Labrador CMS