Stillingsannonse:

Statped søker Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 11. oktober

Om stillingen

Arbeidsgiver:  Statped

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Søknadsfrist:  11.10.2023

Ansettelsesform: Fast

Sted: Oslo

Kontaktperson:  Gøril Pedersen

Telefon:  97 78 97 94

Brenner du for HR-faget?

Vil du bidra til å utvikle mennesker og organisasjon?

For at Statped skal nå sine mål er vi avhengig av våre ansatte og forvalte de menneskelige ressursene best mulig. Avdeling HR og juridisk er sentral rådgiver og støttespiller i dette. 

Avdelingen har et bredt spekter av tjenester som organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, arbeidsgiverpolitikk, rekruttering, HMS og juridiske tjenester. Avdelingen er et allsidig team av åtte engasjerte og kompetente medarbeidere. Våre verdier er god delingskultur, trygghet, gjensidig respekt og å spille hverandre gode.

Råd og veiledning til ledere og utvikling av ledelse og kompetanse er viktige utviklingsområder for Statped, og vi trenger deg med engasjement og kompetanse inn i dette arbeidet. Vi ønsker oss en erfaren HR rådgiver som jobber med bredden av HR faget, og som ønsker oppgaver som bidrar til utvikling av mennesker og organisasjon.

Aktuelle oppgaver

 • Råd og veiledning innen HR til ledere 
 • Lederutvikling 
 • Kompetanseutvikling 
 • Bidrag innen sentrale HR-prosesser som for eksempel medarbeideroppfølging, HMS og sykefravær
 • Andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområder kan være aktuelle

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master med relevant fagkrets 
 • God kjennskap til lov og avtaleverk i staten innen HR området
 • Bred erfaring fra HR-rådgivning og utviklingsprosesser innen HR 
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk
 • God relevant digital kompetanse 

Egenskaper 

Du må like å jobbe i dybden og setter deg raskt inn i nye problemstillinger, samtidig som du har evne til å løfte blikket og sikre fremdrift i prosesser.
I tillegg håper vi at du kjenner deg igjen i følgende egenskaper:

 • Du er tillitsskapende, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner 
 • Du er effektiv og har god gjennomføringsevne
 • Du er analytisk og tar initiativ til forbedringer

Avdelingen vår inngår i divisjon Administrasjon som har etatsansvar for tjenester innen økonomi, HR og juridisk, arkiv, IKT, bygg og eiendom. Statped er organisert i landsdekkende fagdivisjoner. Vi har om lag 560 årsverk fordelt på 13 ulike lokasjoner over hele landet.

Kontorplass kan være på en av våre lokasjoner i Oslo, Tromsø, Bergen eller Trondheim. 

Vi tilbyr 

 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for hjemmekontor 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 657 300 – 745 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktinfo

Avdelingsleder Gøril Pedersen - telefon 977 89 794

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Stillingstype: Fast
 • Tiltredelse: Snarest
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis, Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal eller Gimlevegen 68, 9019 Tromsø

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler
befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Powered by Labrador CMS