Stillingsannonse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark søker HR-rådgiver

Søknadsfrist: 31. mai

Om stillingen

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Stillingstittel: HR-rådgiver

Søknadsfrist: 31.05.2023

Ansettelsesform: Fas

Sted: Tromsø

Kontaktperson: Katrine Storeheier
Stillingstittel: Organisasjons- og utviklingsdirketør

Telefon: 907 75 348

Brenner du for å jobbe med HR i staten?

Har du lyst til å jobbe med HR-feltet i hele bredden? Blir du motivert av å jobbe et sted med et mangfold av spennende oppgaver som ikke alltid er like lett å forutse og legge gode planer for? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som HR-rådgiver.

Du er kompetent, god å kommunisere, engasjert og flink med folk. Du er også strukturert og initiativrik. Du tør å utfordre oss, stille krav og være tydelig.
Som HR-rådgiver får du mulighet til å delta aktivt i videreutviklingen av organisasjonen vår.

Stillingen tilhører organisasjons- og utviklingsavdelingen.
Avdelingens primæroppgave er å levere tjenester på et høyt nivå og være en aktiv støttespiller for at Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal nå sine overordnede mål. På organisasjons- og utviklingsavdelingen får du 21 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. I det daglige samarbeider du med dyktige
HR-kolleger, og har en stor kontaktflate mot både ledere og medarbeidere.
Din nærmeste leder vil være direktøren for avdelingen. Kontoret ditt er på fylkeshuset i Tromsø, men vi samarbeider alle tett på digitale plattformer.

Dine arbeidsoppgaver som HR-rådgiver:

 • Rekruttering fra A til Å
 • Saksbehandling
 • Bli ekspert i verktøyene vi bruker i vår HR-hverdag, slik at du også gir god systemopplæring til ledere og medarbeidere
 • Utviklingsarbeid innenfor HR-området
 • Sykefraværsoppfølging
 • Rådgivning og lederstøtte i et bredt spekter av personalsaker
 • Delta i relevante fora og grupper
 • Bidra inn i lønnsforhandlinger

Andre HR-oppgaver kan bli aktuelle.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå
 • evne til å utvikle, videreutvikle og effektivisere HR-rutiner og prosesser
 • gode kommunikasjonsevner på norsk (skriftlig og muntlig)
 • interesse for å veilede ledere og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig, men samtidig være en god lagspiller
 • svært gode samarbeidsevner
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT- systemer og verktøy

Det er fordel om du i tilegg har

 • erfaring innen HR-feltet
 • erfaringer fra noen systemer vi bruker (SAP og JobbNorge)
 • erfaring med statlig lov- og avtaleverk

For stillingen som HR-rådgiver legger vi særlig vekt på personlig egnethet når vi vurderer søkerne. Vi tar også hensyn til hvordan du med din kompetanse og erfaring kan komplettere HR-teamet forøvrig.

For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 530 000,- til kroner 740 000,- brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Hyggelige kolleger både i Tromsø og i Vadsø, gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives i jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er klokskap, omsorg og stolthet. Vi har aktive velferdsforeninger og jevnlig sosiale arrangementer.

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Her får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse
(fra lønna trekkes 2 %).

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med organisasjons- og utviklingsdirektør Katrine Storeheier på telefon 90 77 53 48.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss.

Offentlig søkerliste
Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt) . Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen.

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene.
Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø.
Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Powered by Labrador CMS