Stillingsannonse:

Universitetet i Oslo søker HR-konsulent

Søknadsfrist: 2. februar

Om stillingen

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: HR-konsulent

Søknadsfrist: 2. februar

Ansettelsesform: Fast

Sted: Oslo


Kontaktperson: Helga Reiss

Telefon: 970 40 008

HR-seksjonen, Det humanistiske fakultet

Om stillingen

Vi har ledig stilling innen HR-området som førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO 1363 ved Det humanistiske fakultet, HR-seksjonen.

Medarbeiderne innen HR-feltet utgjør en sentral og viktig ressurs i arbeidet med å oppfylle fakultetets målsettinger og strategiske planer samt kravene fra overordnede myndigheter.

HR-gruppen ved Det humanistiske fakultet består for tiden av totalt 11 personer inkludert juridisk seniorrådgiver og HR-sjef.

Oppgavene i HR-gruppen spenner fra ordinær saksbehandling innen HR-feltet og rekruttering til administrative og vitenskapelige stillinger, til lederstøtte, analysearbeid og utarbeidelse av strategidokumenter for ledelsen.
Rekrutteringen til vitenskapelige stillinger er internasjonal og innebærer bruk av engelsk språk.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med kolleger og ledelse i fakultetsadministrasjonen, i tillegg til sju institutter og flere sentre i inn- og utland. Vi har for tiden også to sentre for fremragende forskning.

Fakultetet gir fellestjenester og støtte til instituttene og sentrene innen områdene HR, kommunikasjon, IT og økonomi.

Det kan ved behov bli lagt andre oppgaver til stillingen.

Kandidater med funksjonsnedsettelse, innvanderbakgrunn og fra det underrepresenterte kjønn (menn) oppfordres til å søke, og kan bli gitt prioritet hvis deres kvalifikasjoner vurderes som likestilte.

Arbeidsoppgaver

HR-konsulenten skal arbeide med alle typer operativ HR: saksbehandling innen personalområdet, HR-faglig oppfølging og veiledning av ansatte og ledere,
og i tillegg kan utviklingsoppgaver innen HR-feltet bli aktuelt på sikt. Arbeidsoppgavene stiller høye krav til nøyaktighet og evne til å jobbe raskt og systematisk.

 • saksbehandling innen HR/personal i henhold til statlig lov- og avtaleverk
 • rekruttering
 • veiledning innen HR-området overfor ledelsen og underliggende enheter
 • opplæring og veiledning etter behov
 • rutineoppgaver må påregnes

Vi bruker SAP som HR- og lønnssystem, Jobbnorge som rekrutteringssystem og inntil videre ePhorte som saksbehandlingsverktøy.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning minimum tilsvarende bachelornivå (men en fordel med mastergrad). Realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • gode kommunikasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god systemforståelse og god digital kompetanse
 • førstekonsulent: noe relevant praktisk erfaring innen fagfeltet HR eller annen relevant saksbehandling
 • seniorkonsulent: som førstekonsulent, i tillegg høyere kompetansenivå og mer selvstendighet
 • det er generelt en fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid,
  men nyutdannede med meget gode resultater vil også kunne komme i betraktning
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for arbeidsoppgavene i stillingen

Vi ser ellers etter søkere som

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • har gode skriveferdigheter og interesse for rekruttering
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 471 300 til kr 534 900 per år, avhengig av kompetanse for stilling som førstekonsulent
 • lønn fra kr 509 500 til kr 584 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (spk.no)
 • fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger (uio.no) og mulighet til trening i arbeidstiden

For stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk "Søk stillingen".

Når du søker på stillingen, ber vi deg hente utdanningsresultatene dine fra Vitnemålsportalen.no. Om utdanningsresultatene dine ikke er tilgjengelig via Vitnemålsportalen, ber vi deg laste opp kopier av dine vitnemål og karakterutskrifter.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Etter Offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp påsøkerlisten.

Vi viser òg til regelverk for teknisk-administrativt ansatte (uio.no).

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli invitert til intervju.

Kontaktinformasjon

HR-sjef Helga Reiss, (helga.reiss@hf.uio.no), tlf 97040008

HR-rådgiver Evian Nordstrand (evian.nordstrand@hf.uio.no)

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.

Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram,
22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk,
kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den tverrfakultære satsingen UiO:Demokrati, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Powered by Labrador CMS