Stillingsannonse:

VID søker HR Partner med bred erfaring

Søknadsfrist: 2.juni 2022

Om stillingen

Arbeidsgiver: VID vitenskapelige høgskole

Stillingstittel: HR Partner

Søknadsfrist: 2.juni 2022

Ansettelsesform: Fast

Sted: Diakonveien 14

Kontaktperson: Susanne Finne

Telefon: 958 54 772

Kort om

VID vitenskapelige høgskole søker HR Partner med bred erfaring innen HR-faget, til 100% fast stilling. HR Partnerne ved VID ivaretar et bredt spekter av HR-oppgaver både på strategisk og operativt nivå og støtter ledelsen mot dedikerte enheter.

Som senior HR Partner kan du forvente å få overordnet ansvar for ett eller flere fagområder, jobbe selvstendig i oppfølgingen av lederne ved din avdeling og håndtere komplekse saker og problemstillinger. Stillingen vil inngå i avdelingens HR Partner-team og rapporterer til HR-sjef.

Dette er en sentral stilling og vil passe for deg som er erfaren innen HR-feltet og er opptatt av både egen og andres utvikling. Du vil være en ressurs og sparringspartner for de andre i teamet og evner å drive ulike HR-prosesser på tvers i organisasjonen. Da stillingen vil ha aspekter av både strategiske, men også operative oppgaver, må du trives med en slik deling.

For å kunne lykkes i rollen er det viktig å være selvgående og trygg, med en stor grad av gjennomføringsevne.

Om enheten

VID vitenskapelige høgskole er i en spennende utviklingsfase på reisen mot universitet. Dette stiller krav om evne til endring og utvikling hos våre ansatte, hvor HR vil stå sentralt.

HR ved VID er preget av et positivt og kompetent arbeidsmiljø, med en stor stå-på-vilje. Hos oss er profesjonalitet og faglig tyngde avgjørende og vi er stadig på jakt etter utvikling og læring. I tillegg til HR Partner-temaet favner HR ved VID også HMS, læring og utvikling, arkiv og dokumenthåndtering og lønn med til sammen 13 personer. HR-avdelingen støtter alle VIDs Campuser og studiesteder, men er lokalisert ved VID Oslo i moderne, nyoppussede lokaler.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv støtte og rådgivning til ledere innen HR-relaterte problemstillinger og prosesser
 • Støtte og bistå ledere innen rekruttering, lønnsfastsettelse, sykefravær og personalsaker
 • Følge opp og implementere ulike HR-prosesser som f.eks medarbeidersamtalen, employer branding, onboarding og organisasjonsendringer og -utvikling
 • Utvikle, implementere og sikre gode HR-prosesser og rutiner
 • Gjennomføre lederopplæring en til en og i grupper
 • Lede og koordinere utviklingsprosjekter i HR med fokus på effektivisering og digitalisering
 • Rollen innebærer både å jobbe på et operativt og et strategisk nivå og vil også innebære løpende personaladministrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen relevante områder som organisasjon og ledelse, strategisk HR, arbeidsjus eller tilsvarende
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid fra en større organisasjon med dokumenterbare resultater og måloppnåelse
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med Employer Branding og onboarding fra større virksomhet er ønskelig
 • Du har gjerne erfaring med gjennomføring av prosjekter innen sykefravær, omorganisering og/eller lederopplæring
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren er en fordel

Egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Omgjengelig og god på å bygge relasjoner og nettverk
 • Liker å ha mange baller i luften, men evner også å få landet dem
 • Ser muligheter og løsninger fremfor begrensninger
 • Positiv med masse godt humør

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring for å komplettere eksiterende team. Motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder vil også vektlegges.

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Å jobbe i en bedrift i vekst, der du kan være med på reisen fra høyskole til universitet
 • En verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksitid og mulighet for å arbeide hjemmefra, for tiden inntil to dager i uken
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, ltr. 60-74, det vil si kroner 543.500 - 702.100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning, oppfordres menn til å søke.

Søknad og kontakt

Søknaden med vedlegg sendes via lenken Søk stillingen øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester og dokumentasjon

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning. Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse

Søknadsfrist: 2. juni

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Oslo

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med HR-sjef Susanne Deila Finne, susanne.finne@vid.no/ 958 54 772.

Om arbeidsgiveren

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Per oktober 2020 har VID 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

Powered by Labrador CMS